fredag 31 mars 2023

VikingTitel: Viking
Genre: Drama/Sci-Fi
Land: Kanada
År: 2022
Regi: Stéphane Lafleur
I rollerna: Steve Laplante, Larissa Corriveau, Denis Houle, Hamza Haq

Handling: Ett beteendeforskarteam observerar och försöker replikera erfarenheterna från det första bemannade uppdraget till Mars.

Omdöme: Det första bemannade uppdraget har skickats till Mars. Viking-organisationen har beslutat att försöka replikera uppdraget på marken för att se till att diverse problem som uppstår ska kunna lösas och förmedlas till astronauterna som befinner sig ute i rymden. De är inte ute efter att lösa diverse tekniska problem utan snarare hur de olika personligheterna ska kunna samarbeta så att uppdraget inte äventyras av den mänskliga faktorn.
Efter att diverse tester och intervjuer genomförts väljs fem helt vanliga människor ut för att vara med i experimentet. Dessa fem har valts ut eftersom deras personligheter är snarlika de fem astronauternas. Viking-organisationen vill se hur de fem reagerar på olika problem de ställs inför och hur de löser problemen, något som kan vara till hjälp för de riktiga astronauterna ute på uppdraget.
Experimentet kommer att pågå i över två år då de fem utvalda kommer vara isolerade från omvärlden, från sina familjer och vänner. De får inte ha någon kommunikation med omvärlden förutom med Christiane (Marie Brassard) som är ansvarig för projektet. De fem kommer befinna sig på en station ute i ingenstans och varje morgon får de meddelanden och direktiv om hur den riktiga astronauten mår och om något skett.
En intressant premiss på denna kanadensiska film där gymnastikläraren David (Steve Laplante) spelar astronauten John och blir något av ledaren för gruppen där inne på stationen. De övriga spelar astronauterna Steven (Larissa Corriveau), Gary (Hamza Haq), Liz (Dennis Houle) samt Janet (Fabiola Nyrva Aladin). Kvinnor kan alltså spela män och män kan spela kvinnor, vilket blir lite komiskt då det skapar en del bekymmer.
Ibland blir det svårt att hålla sig för skratt då gruppen försöker lösa diverse problem, oftast triviala småsaker som de överanalyserar. Ibland lite djupare och mer personliga problem som skapar friktion, inte bara hos dem utan även hos de riktiga astronauterna. Det blir därför en ganska intressant blandning som till stor del funkar.
Vad som kanske saknas är lite bättre förklaring av saker och ting. Man är inte alltid klar över vad det hela går ut på och vad tanken med det hela är. En del av det förklaras under vägen men inte allt. Det känns även som det fanns mer att plocka ut från idén då filmen inte riktigt får en att känna något speciellt när det hela är över. Under resans gång håller det intresset uppe och är alltså både småkomiskt och lite djupare när experimentet till stor del verkar spegla verkligheten.
Under filmens gång kändes det som det möjligtvis kunde bli en slags variant på trevliga tyska Das Experiment (2001). Lite av det tycker jag mig se komma fram här, inte minst med den psykologiska aspekten av experimentet, men det når inte fram fullt ut som det gör i nämnda film. Filmen lämnar en lite med en känsla av att ha velat få ut mer. Sevärt men saknar något att verkligen ta med sig som det absolut fanns möjlighet till. Trea till stark trea.

3 - Skådespelare
3 - Handling
4 - Känsla
3 - Musik
3 - Foto
--------------
16 - Totalt

Betyg:
Mitt IMDb-betyg: 6.5 alt. 7.0
IMDb: 6.9

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar